Een eerste keer bij de mondhygiënist? hoe werkt het?

Als u voor de eerste keer bij de mondhygiënist komt wordt er eerst een intake met u gepland. Deze intake is nodig om te kijken hoe gezond uw mond is en wat voor soort behandeling u nodig heeft.

Tijdens de intake wordt er gekeken naar:
* Hoe is de algemene conditie van de mond?
* Hoeveel ruimte is er aanwezig tussen het tandvlees en de tanden in?
* Hoeveel goed gaat het schoonmaken van uw mond?
* Hoeveel tandsteen is er aanwezig in de mond en zit het onder of boven het tandvlees?
* Hoe goed staan uw tanden en kiezen nog in het kaakbot?
* Zijn er risicofactoren aanwezig zoals stress, voeding, algemene gezondheid, vitamine/mineralen, overgewicht, roken, knarsen of
klemmen of misschien erfelijke/overdraagbare factoren?
* Wat is de uiteindelijke behandeling die u nodig heeft om weer een gezonde mond te krijgen?

Daarnaast wordt er gekeken naar:
* Is er angst voor de behandeling, zo ja welke en wat is er nodig om de angst te laten zakken?
* Zijn er wensen voor de behandeling, wat wilt u niet en wat wilt u wel?
* Zijn er medische afwijkingen die speciale aanpassingen vereisen?
* Zijn er psychische of lichamelijke afwijkingen die aanpassingen vereisen?

Het soort behandeling hangt af van de uitkomst van dit onderzoekje. Zijn er oppervlakkige problemen aanwezig dan worden deze direct behandeld. Zijn er diepere problemen aanwezig dan worden deze eerst aan u uitgelegd en er wordt een begroting gemaakt van de kosten van de behandeling. Verder wordt er gekeken naar wat uw verzekering vergoed van de deze behandeling. Indien u akkoord gaat met het geheel, dan wordt het volgende stappenplan ingezet:

Een uitgebreide behandeling bestaat uit vier fases:
Fase 1. Het opmeten en in kaart brengen van het probleem. Voordat het probleem behandeld kan worden moet het eerst in kaart worden gebracht. Dit betekent dat het tandvlees worden opgemeten en alle afwijkingen in een status worden genoteerd. Hiervoor worden de code T12 gebruikt.

Fase 2. Initiële behandeling. In deze fase wordt al het tandsteen in de mond verwijderd (eventueel onder verdoving) en er worden tips gegeven op gebied van mondverzorging. Hiervoor worden de codes T21 en T22 per aangetaste kies of tand. Indien u verdoving wilt worden de codes A10 of A15 gebruikt.

Fase 3. Herbeoordeling/Evaluatie. Deze fase is drie maanden na fase 2. Hier wordt opnieuw het tandvlees opgemeten om te kijken hoe gezond het is geworden. Verder wordt er gekeken wat het vervolgtraject gaat worden, wat er voor aanpassingen nodig zijn op gebied van mondzorg en wordt er nieuwgevormd tandsteen verwijderd. Hiervoor worden de codes T32 en T33 gebruikt.

Fase 4. Recall/Nazorg. Dit zijn de controle behandelingen. Bij deze afspraak wordt de gezondheid van het tandvlees gecontroleerd, nieuw tandsteen verwijderd en indien nodig tips gegeven op gebied van mondverzorging. Deze afspraak vindt plaats 3, 4 of 6 maanden na de herbeoordeling. Hiervoor worden de codes T42, T43 of T44 gebruikt, afhankelijk hoe lang de afspraak duurt en hoe complex de problemen zijn.

Tijdens de alle fasen van de behandeling wordt er gekeken of de mond extra steun nodig heeft in de vorm van spoelmiddelen, zuurstof, aanpassing van dieet, psychische balans, fysieke balans, orthomoleculaire of homeopathische ondersteuning. Praktijk Monique de Boer werkt samen met verschillende disciplines zoals osteopathie, homeopathie, acupunctuur, of uw huisarts.